AEGEE Europe

AEGEE (АЄЖЕ) існує на двох рівнях: локальному та європейському.

Європейський рівень існує для полегшення діяльності осередків у всіх містах, даючи напрям розвитку для всієї асоціації та задля загального управління. Він включає в себе ряд так званих органів, у тому числі: Рада Директорів, комісії, комітети, робочі групи і міжнародні проектні групи.

Комітети мають багато спільного з робочими групами, але їхня функція –допоміжна для інших органів. Вони надають їм інформацію та матеріали, необхідні для виконання своїх завдань.

Головна мета комісій – слідкувати за виконанням правил, які координуютьвсю роботу AEGEE. Існує 4 комісії в AEGEE: AuditCommission (Аудиторська комісія), JuridicalCommission (Юридична комісія), Mediation Commission (Посередницька Комісія), NetworkCommission (Нетворк Комісія) та 6 комітетів.

Audit Commission (Аудиторська комісія) складається з трьох фінансово компетентних членів AEGEE, обраних під час Агори. Члени АС в рамках своїх повноважень проводять перевірку фінансової звітності AEGEE - Європи, локальнх осередків, робочих груп і масштабних заходів, затверджують фінансові звіти.

Протягом останніх років члени AEGEЕ-Київ Анна Гоц та Ілона Богомолова (Леонова) були обрані до AuditCommission.

Сайт: www.commissions.aegee.org/audit/

Juridical Commission (Юридична комісія) складається з трьох членів: два члени AEGEE,що мають юридичну освіту, яких обирають на Агорі, і один член призначається Радою Директорів. Члени JC маєть справу з різноманітними юридичними завданнями, починаючи від моніторингу виборів робочих груп до підрахункубюлетенів під час Агори і збір даних для архіву JC. Ця комісія здійснює свою діяльність таким чином, щоб все в AEGEEвідбувалосязгідноправил організації.

Діана Тупчієнко, мембер AEGEЕ-Київ була обрана декілька разів в якості члена та президента Юридичної комісії.

Сайт: www.commissions.aegee.org/jurcom

Mediation Commission (Посередницька Комісія) складається з чотирьох членів AEGEE, що обираються на осінній Агорі терміном в один рік. Крім того, президент юридичної комісії автоматично є членом МедКому. MedCom діє у випадку, якщо супречлива ситуація виникає між функціональними органами AEGEE-Європи чи осередками і несе відповідальність за прийняття рішень у цих випадках. Після проведення розслідування MedCom може запропонувати санкції, які після ратифікації Агорою будуть застосовані проти звинуваченої
сторони.
Алла Решетень, мембер AEGEЕ-Київ була обрана в якості члена Mediation Commission.

Сайт:www.commissions.aegee.org/Medcom

Network Commission (Нетворк Комісія) є однією з найближчих до всіх осередків комісією. До її складу входять 11 осіб, які обираються на рік під час весінньоїта осінньої Агор. Комісія була створена у 1996 році і з тих пір члени NetCom розподіляють всі осередки AEGEE між собою і опікуються ними. До їхньої дільності входить:  допомога у розвитку антен, координація місцевих і регіональних зборів, фандрайзинг, PR діяльність, сприяння подальшого співробітництва та обмінів між осередкам тощо.

Ольга Ющенко, член AEGEE-Києва була обрана членом NetworkCommission у минулому.

Сайт: www.commissions.aegee.org/Netcom

Всього існує 6 комітетів AEGEE Європи: Action Agenda Coordination CommitteeCorporate Relations CommitteeEvents CommitteHuman Resources Committee,Information Technology CommitteePublic Relations Committee.

Action Agenda Coordination Committee розробляє шляхи найкращого втілення старегічного плану AEGEE, допомагаючи знайти цікаві формати і актуальні теми.

Corporate Relations Committee займається пошуком можливостей фінансування для AEGEE - Європи через розробку корпоративних партнерств і шляхом підготовки заявок на гранти.

Events Committe відповідає за поліпшення якості та ефективності всіх подій, що належать д плану заходів на європейському рівні.

Human Resources Committee працює над навчанням нових HR спеціалістів та надання їм інструментів і матеріалів для роботи, розробкою стратегій рекрутингунових членів і розвитку їхнього потенціалу.

Information Technology Committee підтримує AEGEE в будь-яких питаннях, пов'язаних з ІТ, підтримкою AEGEE обладнання сайту, розсилок тощо. 

Public Relations Committee присвячує свою діяльність підвищенню внутрішньої і зовнішньої візуалізації AEGEE, завдяки створенню якісних промо матеріалів, логотипів, відео роликів тощо.

Робочі групи і проектні команди проводять тематичну роботу AEGEE-Європи.Члени AEGEE з усієї Європи мають багато спільних інтересів. Щоб висловити своє бачення і поділитися своїми знаннями та досвідом, створюються міжнародні робочі групи, які в свою чергу проводять дискусії, конференції та інші події у своїх сферах у різних країнах Європи.

На даний час до списку робочих груп належить AEGEE-Академія (має особливий статус),Culture Working GroupEducation Working GroupEnvironmental Working GroupHuman Rights Working GroupInternational Politics Working GroupSports Working Group Group,Language Working Group. Докладніше про кожну з них Ви можете прочитати на www.aegee.org

Проектні групи створюються для забезпечення високого рівня організації для тематичної частини. Зазвичай ці команди є міжнародними і працюють протягом періоду підготовки й існування проекту аж до його офіційного завершення. Наразі AEGEE працює з багатьма проектами, в тому числі: Summer University, Eastern Partnership, Health4Youth, Europe on track, Europe in ExchangeYouth unEmploymentHigher Education DaysYOUrope needs YOU!European Day of LanguagesEuroArab.

Особливе місце в цьому діапазоні має Summer University Coordination Team (SUCT). Це єдина проектна комнада, яку обирають на Агорі. Вона складається з 4-х осіб, які піклуються і координують весь проект Літніх Університетів протягом року,виконуючи багато завдань (затверджують кожен Університет, надають допомогу організаторам, створюютьбуклет та проектну школу для майбутніх координаторів).

Члени AEGEE-Києва Алла Решетень, Анна Котович і Анна Смайлікова були членами SUCT.

Агора є головним зібранням представників всіх локалів AEGEE, що відбувається 2 рази на рік - навесні і восени та збирає більше 800 членів AEGEE протягом 5 днів,щоб обговорити ключові питання,обрати нові команди до керівних органів Асоціації, подати звіти про діяльність і проголосувати за зміни до існуючих правил. Агора організовується одним або декількома AEGEE осередками і координується за допомогою спеціального органу під назвою Chair. Chair відповідає за ведення пленарних засідань, відбір учасників Агори, створення порядку денного та дотримання регламенту, а також може вносити зміни до програми і скеровувати дискусії. 

Комітет Директорів (також називають CD,від франц.Comité Directeur) є правлінням AEGEE Європи, який відповідає за координацію і стратегічний розвиток Асоціації. Ґдо його складу входить 7 осіб, які обираються на весняній Агорі терміном на  рік. Ця команда управляє AEGEE в якості довірених лідерів і звітує перед членами AEGEE. CD знаходиться в нашому головному офісі в Брюсселі і, як усі члени AEGEE, не отримують платню за свою роботу. В даний час команда складається з: 

  • PresidentLoes Rutten, яка відповідає за координацію зовнішнього представництва асоціації з Європейським парламентом, Радою Європи, Європейським молодіжним форумом, Європейським Громадянським форумом та ООН, координацію громадської та політичної роботи AEGEE, управління Радою Директорів. 


  • Secretary General - Florian Hauger (AEGEE-Krakow). Його завдання включають управління головним офісом AEGEE-Європи, підготовка установчих зборів, внутрішня команда роботи Comité Directeur, в тому числі підтримка зв'язку та інформаційних потоків, координація роботи команди та зовнішня комунікація.


  • Financial Directeur – Teressa Kiambu займається фінансами AEGEE-Європи (управлінням бухгалтерського обліку, фінансовою звітністю, бюджетом асоціації, контролем витрат та допомагає при оформленні грантів і фінансових додатків).


  • Vice President and External Relations Directeur – Maria Ballesteros Melero. Її обов’язки включають діяльність щодо встановлення партнерських зв'язків з метою фінансової підтримки, для засобів масової інформації, та на основі будь-якого іншого співробітництва, а також координує роботу Комітету з корпоративних відносин.


  • Projects and Communications Directeur– Adonis Meggos надає підтримку і контролює всі європейські проекти і робочі групи. ініціює і підтримує нові проекти та ініціативи, забезпечує реалізацію Стратегічного плану та координацію тематичних секторів AEGEE-Європи, працює над підтримкою співпраці між AEGEE-Європа й інших інституційних партнерів у Європі (Європейський парламент, Європейська комісія, Рада Європи), гарантуючи, що думка молоді досягає інших зацікавлених сторін завдяки реалізації сильної комунікаційної стратегії, підтримка AEGEE в курсі останніх новин усередині AEGEE.


  • Network Directeur- Marco Daniele підтримує огляд мережі осередків AEGEE, оновлення відповідних баз даних та забезпечення розвитку місцевих відділень, співпрацює з NetworkCommission.


  • IT & Human Resources Director - Fabrizio Bellicano підтримує управління людськими ресурсами у місцевих осередках, тісно співпрацюючи з Human Resources Committee, розробляєвнутрішні інстурменти навчання, тощо.